Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Členka
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 29. červen 1954, London

Vystoupení na plenárním zasedání

41

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (rozprava)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (rozprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladéš, včetně dětských sňatků

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (rozprava)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (rozprava) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (krátké přednesení)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Hospodářský rust a zaměstnanost mladých lidí (rozprava)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

14

ZPRÁVA o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

ZPRÁVA o sociálním dumpingu v Evropské unii

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

ZPRÁVA o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

ZPRÁVA o odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

6

STANOVISKO o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

STANOVISKO k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde zvláštní opatření pro Řecko

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi pro jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

STANOVISKO k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Návrhy usnesení

7

Společný návrh usnesení o pracovním programu Komise na rok 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Návrh usnesení o pracovním programu Komise na rok 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Návrh usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka

16-11-2016 B8-1230/2016

Návrh usnesení o zaměstnanosti mladých lidí

15-07-2014 B8-0052/2014

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o podpoře šíření toalet přístupných pro osoby se zdravotním postižením v EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 124 - 28-07-2016

Parlamentní otázky

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komise

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komise

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

05-05-2015 O-000046/2015 Komise

Inovativní systémy v zemědělství Evropské unie

30-04-2015 O-000045/2015 Komise

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

1

 

Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels