Salvador SEDÓ i ALABART

Politické skupiny

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

  • 01.12.2011 / 04.12.2011 : Coalición por Europa (Španělsko)
  • 05.12.2011 / 30.06.2014 : Unió Democràtica de Catalunya (Španělsko)

Člen

  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
  • 15.12.2011 / 18.01.2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
  • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

121

Fond solidarity Evropské unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.8)

Evropský rok rozvoje (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.17)

Platební služby na vnitřním trhu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.24)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA obsahující stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC

ITRE
13-11-2013 A7-0378/2013

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

1

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

LIBE
19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

1

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu

LIBE
09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331

Návrhy usnesení

29

Společný návrh usnesení o Pákistánu: nedávné případy pronásledování

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Společný návrh usnesení o situaci v Severní Koreji (Korejské lidově demokratické republice)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Společný návrh usnesení o Sýrii: situace v určitých zranitelných komunitách

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0409/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0403/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0400/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014

Parlamentní otázky

115

  Neighbourhood policy: Palestine

23-04-2014 E-005374/2014 Komise

  VP/HR - Neighbourhood policy: Palestine

23-04-2014 E-005373/2014 Komise

  Neighbourhood policy: Moldova

23-04-2014 E-005371/2014 Komise

  VP/HR - Neighbourhood policy and Libya

23-04-2014 E-005369/2014 Komise

  Neighbourhood policy: Lebanon

23-04-2014 E-005368/2014 Komise

  VP/HR - Neighbourhood policy: Lebanon

23-04-2014 E-005367/2014 Komise

  Neighbourhood policy: Syria

23-04-2014 E-005366/2014 Komise

  VP/HR - Neighbourhood policy: Syria

23-04-2014 E-005365/2014 Komise

  Neighbourhood policy: Jordan

23-04-2014 E-005364/2014 Komise

  VP/HR - Neighbourhood policy: Jordan

23-04-2014 E-005363/2014 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech