Jean ROATTA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)

Místopředseda 

 • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Poslanci 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 22-10-2012 / 04-11-2012 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
 • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k lidskoprávní situaci v oblasti Sahelu  
- DEVE_AD(2013)510830 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2012 a politice EU v této oblasti  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech