Petri SARVAMAA : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti  
- BUDG_AD(2018)623836 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)  
- BUDG_AD(2018)619094 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624  
- BUDG_AD(2017)606223 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94  
- BUDG_AD(2017)597561 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75  
- BUDG_AD(2017)597553 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75  
- BUDG_AD(2017)597565 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 

Kontakt