Birgit COLLIN-LANGEN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Nakládání s odpady (B8-0231/2019) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt