Minodora CLIVETI

Politické skupiny

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Členka

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Kanadou

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

304

Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (rozprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

2

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

STANOVISKO ke komplexnímu přístupu EU a jeho dopadům na soudržnost vnější činnosti EU

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

6

STANOVISKO k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

STANOVISKO o ženách se zdravotním postižením

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

STANOVISKO k rozvojovým cílům tisíciletí – stanovení rámce po roce 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

STANOVISKO k Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

STANOVISKO k dopadu hospodářské krize na rovnost pohlaví a práva žen

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Návrhy usnesení

10

Společný návrh usnesení o násilí páchaném na ženách v Indii

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v Konžské demokratické republice

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o volbách v Gruzii

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o volbách v Gruzii

17-10-2012 B7-0470/2012

Společný návrh usnesení o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Návrh usnesení o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů

11-06-2012 B7-0307/2012

Písemná prohlášení

4

Písemné prohlášení o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 162 - 14-04-2014

Písemné prohlášení o vzdělávání a zaměstnávání osob trpících poruchami autistického spektra a obdobnými problémy

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 160 - 10-03-2014

Písemné prohlášení o podpoře výuky základů práva

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 58 - 10-12-2013

Písemné prohlášení o ochraně dětí v případech únosu, mimo jiné v souvislosti se spory ohledně práva péče o dítě

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 91 - 10-12-2013

Parlamentní otázky

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komise

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komise

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komise

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komise

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komise

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komise

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech