Eric ANDRIEU : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Plán práce  
- P8_CRE-PROV(2019)04-03(10)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt