Martina ANDERSON : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro ústavní záležitosti 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt