Anneleen VAN BOSSUYT : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Členka 

CPCO  
Konference předsedů výborů 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt