• Astrid   LULLING  

Astrid LULLING : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství  
- FEMM_AD(2012)478403 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM