Ruža TOMAŠIĆ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Poslední činnosti 

Kontakt