Dubravka ŠUICA : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt