Ivana MALETIĆ : Úvodní stránka 

Členka 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradnice 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Poslední činnosti 

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt