Rina Ronja KARI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Poslední činnosti 

Kontakt