Neoklis SYLIKIOTIS : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Palestinou 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) EL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt