Marju LAURISTIN

Vystoupení na plenárním zasedání

58

Představení priorit estonského předsednictví Rady (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Zpráva o Turecku za rok 2016 (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (rozprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Občanskoprávní pravidla pro robotiku (rozprava)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Zhoršení situace na východní Ukrajině (rozprava)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Evropský pilíř sociálních práv (rozprava)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

3

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k digitalizaci evropského průmyslu

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

1

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

návrhy usnesení za skupinu/výbor

27

Návrh usnesení o boji s antisemitismem

29-05-2017 B8-0383/2017

Společný návrh usnesení o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o vztazích mezi EU a Tureckem

22-11-2016 B8-1283/2016

Společný návrh usnesení o situaci novinářů v Turecku

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Společný návrh usnesení o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o transatlantickém toku údajů

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Společný návrh usnesení o Demokratické republice Kongo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Písemné prohlášení o účinnějším a lépe koordinovaném provádění makroregionálních strategií EU

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 79 - 28-07-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komise

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Komise

VP/HR - Odsouzení kazašské novinářky Guzjaľ Bajdalinovové

08-06-2016 E-004710/2016 Komise

Protiopatření EU proti ruským obchodním sankcím uplatňovaným vůči Ukrajině

04-01-2016 P-000001/2016 Komise

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

4

Mezinárodní den Romů

08-03-2017 O-000017/2017 Komise

Mezinárodní den Romů

08-03-2017 O-000016/2017 Rada

Účinky usnesení Tribunálu ohledně prohlášení EU a Turecka

06-03-2017 O-000014/2017 Komise

Zavedení přeshraničních nástrojů elektronické identifikace a online služeb

08-03-2016 O-000042/2016 Komise