Miroslav POCHE : Životopis 

Původní znění : CS 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 23/02/2016 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 2000-2002 : Ing., Provozně-ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, obor evropská agrární diplomacie, Praha
 • 2000-2002 : Mgr., Institut politologických studií Fakulty sociálních věd (FSV), Univerzita Karlova, obor politologie a mezinárodní vztahy, Praha
 • 01/1999-06/1999 : studijní pobyt, Univerzita v Lublani, studium politického systému Slovinské republiky
 • 1996-2000 : Bc., Institut politologických studií FSV, Univerzita Karlova, obor politologie a mezinárodní vztahy, Praha

Profesní dráha 

 • 2009-2010 : poradce, kabinet ministra, MZV ČR Praha
 • 2000-2001 : referent, odbor mezinárodní obchodní spolupráce, sekce náměstka pro zahraniční vztahy a evropskou integraci, MZV ČR Praha
 • 1998-2000 : asistent, Kancelář zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii, sekce náměstka pro multilaterální vztahy, MZV ČR Praha
 • 1997-2000 : Field Election Officer a Core Supervisor, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mise v Bosně a Hercegovině, Banja Luka
 • 1997-... : společník, Balpo v.o.s. Praha, soukromá společnost zabývající se incomingem

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 2010-2014 : člen zastupitelstva městské části Praha 3, Praha
 • 2013-2014 : rada MČ Praha 3
 • 2013-2014 : předseda výboru pro územní rozvoj
 • 2002-2014 : člen zastupitelstva hlavního města Prahy, Praha
 • 2013-2014 : předseda výboru pro hospodářskou politiku
 • 2006-2010 : předseda výboru pro infrastrukturu
 • 2004-2006 : předseda finančního výboru
 • 2002-2006 : předseda zahraničního výboru
Funkce v orgánech EU  
 • 2014-... : poslanec Evropského Parlamentu za ČSSD, skupina S&D

Ostatní činnosti 

 • 1997-2002 : člen Rady pro mezinárodní vztahy, Praha
 • 2002-2006 : místopředseda pro zahraničí, Mladí sociální demokraté
 • 2009-2010 : člen ČSSD
 • 2012-... : předseda silniční komise Českého svazu cyklistiky
 • 2014-... : místopředseda Českého svazu cyklistiky

Kontakt