Miroslav POCHE : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 12-09-2017 / 09-07-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech  
- ITRE_AD(2016)582196 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích  
- CONT_AD(2017)606073 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
STANOVISKO k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ Last year, the Commission proposed the regulation on the new Framework Programme for Research and Innovation – Horizon Europe. In less than three months, the Commission, the Council and Parliament reached an agreement. The content of the programme, as a result of the deal, perfectly reflects our priorities. Many important issues will be secured, such as the health cluster, culture, security, energy and climate, innovation and job qualifications. That is why I did not hesitate to express my support.
Horizon Europe embodies our aspirations and values in many ways. First, it will fight against climate change, one of the most discussed topics nowadays. Second, the programme focuses on the importance of citizens’ quality of life. In this respect, research broad lines will be mainly dedicated to cancer, cardiovascular diseases and precision medicine, in order to improve citizens’ well-being and medical treatments. Finally, part of the programme aims at increasing gender equality, especially in the field of research and innovation, stimulating the integration of the gender dimension. I believe that all of these issues are currently significant and we need to cope with them as soon as possible.

Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

The European Union is undoubtedly one of the principal space world leaders. Nevertheless, if we want to further develop its capabilities, I believe that an additional effort becomes indispensable, considering that mainstream space powers (such as the United States and Russia) remain very active and that new players access to the space sector. That is why I support the proposal. The new programme will enhance EU space activities, stimulating scientific and technical progresses. In addition to that, it will encourage competitiveness and innovation capacity in the area of space industry. To achieve this, we will sustain in particular small and medium-sized enterprises, start-ups and innovative businesses. Furthermore, our target is to develop new partnerships, in order to create and purchase innovative products and services. The proposal aims also at bearing EU action in three new potential domains: high performance computing, climate change and security. Only then Europe could preserve its leadership and autonomy in this strategic area.

Program Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

The rise of the internet and of social media in the 21st century creates new problematics and necessities that should be tackle. The spread of cyberbullying, a form of harassment using electronic means, has deeply affected our society in the past ten years, with regard to young people. At the same time, we see the development of brand new technologies that are bound to continue growing over the years, for example in the area of artificial intelligence and high-performance computing. Despite this, now the European Union is an importer of digital products, depending mostly on third-countries providers such as the United States and China. I support the programme because I believe that it will increase European digital capacities in different ways, financing infrastructures in the field of cybersecurity, artificial intelligence and supercomputing. In the meantime, the programme aims at stimulating the workforce to acquire digital skills in order to encourage the digital transformation of public services.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právech starších osob a stárnutí  
- P8_DCL(2016)0109 - Nevzato v potaz  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 66 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o šifrování  
- P8_DCL(2016)0073 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 56 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o zavádění technologických inovací pro číslo tísňového volání 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Nevzato v potaz  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 74 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami