Miroslav POCHE : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích  
- CONT_AD(2017)606073 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
STANOVISKO k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 

Kontakt