Yana TOOM : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Petiční výbor 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradnice 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt