Luděk NIEDERMAYER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Hospodářský a měnový výbor 

Člen 

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Poslední činnosti 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dozor nad trhem a soulad výrobků (A8-0277/2018 - Nicola Danti)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt