Luděk NIEDERMAYER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Hospodářský a měnový výbor 

Člen 

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt