Luděk NIEDERMAYER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Hospodářský a měnový výbor 

Člen 

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Poslední činnosti 

Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt