Luděk NIEDERMAYER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Hospodářský a měnový výbor 

Člen 

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Poslední činnosti 

Plán práce  
- P8_CRE-PROV(2019)02-11(12)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 
Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt