Jaromír ŠTĚTINA : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 

Poslední činnosti 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt