Tibor SZANYI : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Kontakt