Stanislav POLČÁK
 • Stanislav
  POLČÁK
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Starostové a nezávisli
 • Datum narození: 21. únor 1980, Slavičín

Vystoupení na plenárním zasedání

529

Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (B8-0217/2018)

03-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-03(8.6)

Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)

03-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-03(8.8)

Řešení otázky bezpečnosti v zemědělských podnicích v EU (rozprava)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(30)

Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii (krátké přednesení)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(33)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(34)

Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(13.3)

Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(7.1)

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(7.4)

Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(17)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

3

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství

ENVI
27-04-2018 ENVI_AD(2018)616863

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu 2018

REGI
20-02-2018 REGI_AD(2018)615485

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

REGI
08-09-2017 REGI_AD(2017)606253

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III - Komise a výkonné agentury

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)593973

STANOVISKO k uplatňování Evropského fondu pro strategické investice

REGI
13-10-2016 REGI_AD(2016)587416

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552056

návrhy usnesení za skupinu/výbor

161

Společný návrh usnesení o Filipínách

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Společný návrh usnesení o Bělorusku

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Společný návrh usnesení o situaci v Pásmu Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

Společný návrh usnesení o situaci na Maledivách

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Společný návrh usnesení o zabíjení „z milosti“ v Ugandě

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Společný návrh usnesení o popravách v Egyptě

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Společný návrh usnesení on child slavery in Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Společný návrh usnesení o Demokratické republice Kongo

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o potřebě zvláštního investičního plánu pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 155 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Nevzato v potaz

Podrobnosti

José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

54

Cestovní ruch - kategorizace hotelů

10-04-2018 P-002046/2018 Komise

Prohlášení prezidenta Macrona na adresu pracovníků z východní Evropy

31-05-2017 E-003634/2017 Komise

Koncentrace mediální, politické a ekonomické moci v členských státech EU

31-05-2017 E-003633/2017 Komise

Opouštění vraků vozidel v zahraničí

29-03-2017 E-002211/2017 Komise

VP/HR - Dopady prezidentství Donalda Trumpa na stav evropských ekonomik

31-01-2017 E-000659/2017 Komise

Readmisní dohody

31-01-2017 E-000629/2017 Komise

VP/HR - Omezení či zrušení rozvojové pomoci jako nástroj zahraniční politiky

31-01-2017 E-000628/2017 Komise

Podklady pro návrh směrnice o nabývání a držení zbraní

31-01-2017 P-000597/2017 Komise

Zrušení kvót na výrobu cukru

24-11-2016 E-008828/2016 Komise

Používání fosfonátů draselných v ekologické produkci

24-11-2016 E-008827/2016 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

2

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

82

Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

Nelegální a nekontrolovaný rybolov je velkou hrozbou pro biodiverzitu moří, a proto nad ním nesmíme zavírat oči. Komory i přes udělení žluté karty dále tento byznys podporují a za 30 let spolupráce s EU se rozvoj rybolovu a jeho kontroly nezlepšil, z tohoto důvodu jsem podpořil tento návrh na vypovězení dohody EU s Komorami. Zároveň si myslím, že by se třetí země měly podporovat v rozvoji a v tom, aby se samy chtěly zlepšovat, a proto podporuji i možnost, aby byla červená karta zrušena v případě zjednání nápravy ze strany Komor.

Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Podpořil jsem tento návrh, protože si myslím, že by se Europass měl daleko více otevřít lidem i tím, že se zjednoduší, bude více transparentní a zlepší se i jeho interoperabilita v členských státech a budou z něj moci těžit i lidé, kteří nejsou zdaleka tak digitálně gramotní nebo jim v jeho používání brání určité zdravotní postižení. Nový rámec klade větší důraz i na znalosti a dovednosti získané neformálním a informálním učením, což pokládám za důležité.

Program Kreativní Evropa (2014–2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

Hlasoval jsem pro to, aby mohl Orchestr mladých Evropské unie výjimečně do roku 2020 čerpat prostředky i z programu Kreativní Evropa, který slouží k vytvoření jednotného rámce pro financování kulturních projektů. Zároveň pokládám za důležité, aby si orchestr sám sobě vytvořil podmínky pro svoji udržitelnost. Orchestr jako takový je v Evropě unikátní, řadí se mezi nejprestižnější orchestry světa a jeho členy jsou nejtalentovanější hudebníci ze všech členských států. Jeho myšlenka sbližovat národy, překračovat kulturní hranice a podporovat jednotu Evropy je pro mne klíčová.

Makrofinanční pomoc pro Gruzii (A8-0028/2018 - Hannu Takkula)

14-03-2018

Podpořil jsem tento návrh, protože se Gruzie od roku 2008 neustále potýká s fiskálními problémy a bez pomoci EU se rozhodně neobejde. Pomoc Gruzii ve výši 45 mil. EUR je třeba samozřejmě podmínit splněním podmínek hospodářské politiky sjednaných v Memorandu o porozumění.

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

14-03-2018

Aktuální systém vlastních zdrojů EU vykazuje dlouhodobě nedostatky, protože není transparentní a stal se zbytečně složitým, nepochopitelným. Navíc není schopen reagovat na aktuální problémy, jako je brexit, migrace atd. a ani nepodléhá účinné parlamentní kontrole. Z tohoto důvodu jsem toto usnesení podpořil.

Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

Podpořil jsem toto doporučení, protože je EU třetím největším obchodním partnerem NZ se vzájemným ziskem, tudíž snaha usnadnit podmínky celní správy je nasnadě. Vítám vytvoření stejných hospodářských podmínek pro oba subjekty i to, že dohoda přispěje k ochraně evropského trhu.

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Podpořil jsem tento návrh, protože mám za to, že C-ITS má mnoho benefitů. Jednak je to bezesporu zlepšení plynulosti infrastruktury, kdy C-ITS jsou schopny varovat řidiče o dopravních komplikacích, jednak i fakt, že C-ITS mají potenciál zabraňovat ztrátám na životech. Ukazuje se totiž, že včasná reakce je při dopravních nehodách klíčová.

Zaostávající regiony v Evropské unii (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)

13-03-2018

Jsem zastáncem kohezní politiky EU, nicméně je důležité mimo finanční pomoci, na které kohezní politika stojí, řešit i ostatní nedostatky regionů a tam směřovat pomoc. Z tohoto důvodu jsem podpořil tuto zprávu, která právě na tato slabá místa zaostávajících regionů cílí a přichází s možnými řešeními, ať už to jsou dlouhodobé strategie pro regiony jim ušité na míru či podpora tradičních odvětví průmyslu a jejich inovace.

Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)

13-03-2018

Hlasoval jsem pro tento návrh, protože vnímám, jaké dopady mají klimatické změny a i to, že evropská města a regiony jsou hlavními aktéry v boji proti změnám klimatu, jelikož odpovídají za ¾ evropské produkce emisí. V rámci plnění závazku z Pařížské dohody je třeba se zaměřit na urbanistické plánování se zaměřením na energetickou náročnost budov, revitalizaci tzv. brownfield, ale i na vzdělávací kampaně.

Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Jsem určitě pro, aby evropské instituce podpořily a napomohly nevidomým. Neumíme si ani představit, s čím se potýkají každý den nevidomí a zrakově postižení lidé a děti. Jejich přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům je provázen mnoha překážkami. Proto bych byl moc rád za jeho usnadnění a nápomoc.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F254
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09058
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F254
  1047 Brussels