Stanislav POLČÁK
 • Stanislav
  POLČÁK
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Starostové a nezávisli
 • Datum narození: 21. únor 1980, Slavičín

Vystoupení na plenárním zasedání

567

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(11.3)

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (rozprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(18)

Zvláštní opatření pro Řecko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(7.2)

Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(21)

Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(22)

Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU (rozprava)

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(23)

Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

3

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství

ENVI
27-04-2018 ENVI_AD(2018)616863

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu 2018

REGI
20-02-2018 REGI_AD(2018)615485

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

REGI
08-09-2017 REGI_AD(2017)606253

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III - Komise a výkonné agentury

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)593973

STANOVISKO k uplatňování Evropského fondu pro strategické investice

REGI
13-10-2016 REGI_AD(2016)587416

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552056

návrhy usnesení za skupinu/výbor

172

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Společný návrh usnesení o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Společný návrh usnesení o Ugandě, zejména o zatýkání opozičních poslanců

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0381/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0375/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0372/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Společný návrh usnesení on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Společný návrh usnesení o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o potřebě zvláštního investičního plánu pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 155 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Nevzato v potaz

Podrobnosti

José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

54

Cestovní ruch - kategorizace hotelů

10-04-2018 P-002046/2018 Komise

Prohlášení prezidenta Macrona na adresu pracovníků z východní Evropy

31-05-2017 E-003634/2017 Komise

Koncentrace mediální, politické a ekonomické moci v členských státech EU

31-05-2017 E-003633/2017 Komise

Opouštění vraků vozidel v zahraničí

29-03-2017 E-002211/2017 Komise

VP/HR - Dopady prezidentství Donalda Trumpa na stav evropských ekonomik

31-01-2017 E-000659/2017 Komise

Readmisní dohody

31-01-2017 E-000629/2017 Komise

VP/HR - Omezení či zrušení rozvojové pomoci jako nástroj zahraniční politiky

31-01-2017 E-000628/2017 Komise

Podklady pro návrh směrnice o nabývání a držení zbraní

31-01-2017 P-000597/2017 Komise

Zrušení kvót na výrobu cukru

24-11-2016 E-008828/2016 Komise

Používání fosfonátů draselných v ekologické produkci

24-11-2016 E-008827/2016 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

2

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Interpelace

1

Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 G-000004/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

101

Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Cílem návrhu je umožnit evropské občanské iniciativě snadnější přístup k občanské angažovanosti v Evropské unii. Zároveň by každému občanovi Evropské unie mělo být zajištěno právo iniciativu podpořit, a to jakýmkoliv způsobem a bez ohledu na jeho bydliště či příslušnost k členskému státu. Jedná se o návrh, který by měl usnadnit přístup občanům k EU a zároveň tak vylepšit vztahy mezi nimi. Tento návrh jsem proto přivítal a při hlasování podpořil.

Reforma volebního práva Evropské unie (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

V několika členských státech Evropské unie je volební účast právě ve volbách do Evropského parlamentu velmi nízká. Myslím si, že konkrétně tato reforma by mohla napomoci značnému zlepšení a podpoření velké části občanů EU. Bude zavedena možnost elektronického hlasování, což velmi vítám. Konkrétně tento bod reformy dle mého názoru přispěje k vyšší účasti ve volbách. Myslím si, že reforma bude velmi přínosná a zvýšení účasti půjde ruku v ruce s vyšší legitimitou zvolených poslanců, a proto jsem tento návrh podpořil.

Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (A8-0177/2018 - László Tőkés)

04-07-2018

I přestože vítám každou přeshraniční spolupráci, dva body z pěti jsem při hlasování nemohl podpořit. Jejich formulace není úplně šťastná a myslím, že v takové formě není možné ji pozitivně odhlasovat. Proto jsem rád, že právě tyto body hlasováním neprošly. I tak si ale myslím, že je tahle spolupráce velmi důležitá, jelikož z celkového vývozu Arménie jde 27 % právě do členských států Evropské unie.

Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

V prvních dvou bodech hlasování jsem se vyjádřil proti přijetí, obecně však považuji tento návrh za důležitý. Přijetí návrhu způsobí vytvoření účinného systému pro dohled nad ústředními protistranami v Unii. Ten by centrálním bankám, které vydávají měny, přiznal jejich odpovídající úlohu. Musí být však vydán i seznam regulačních pravomocí, ve kterém budou zahrnuty všechny požadavky pro řešení problémů v oblasti měnové politiky.

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan)

04-07-2018

Ve dvou bodech hlasování ze tří jsem návrh podpořil. Jedná se o implementaci finančního přebytku z rozpočtu pro rok 2017 do rozpočtu pro rok 2018 ve výši 555,5 milionů EUR. Tento přebytek může být využitý v oblastech, kde je třeba investovat.

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

Změny, o které se touto směrnicí usiluje, by měly zajistit spravedlivější Evropu posílením jejího sociálního rozměru. Jako celek je však dle mého tento návrh směrnice ne zcela vyhovující, a proto jsem také hlasoval v sedmi bodech hlasování pro, avšak v šesti bodech hlasování proti. V některých bodech nejsou známy všechny okolnosti, a proto není možné přijmout nynější znění.

Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

04-07-2018

Cílem nařízení by mělo být podpoření rovných podmínek v rámci hospodářské soutěže a zmírnit zbytečnou administrativní zátěž, urychlit digitalizaci přepravních dokumentů a posílit prosazování předpisů. Aby se v této oblasti docílilo zajištění uceleného souboru právních předpisů, bylo by nutné přijmout všechny návrhy jako celek. Většina z bodů však není dle mého názoru akceptovatelná, a proto jsem také podpořil pouze osm z 27 bodů hlasování.

Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0232/2018 - Claude Moraes)

04-07-2018

Jedná se o doporučení Komise, aby byly uzavřeny dohody mezi EU a Jordánskem, Tureckem, Izraelem, Tuniskem, Marokem, Libanonem, Egyptem a Alžírskem. Obsahem těchto dohod by zejména měla být ustanovení týkající se spolupráce na boji proti terorismu a trestné činnosti včetně kyberkriminality, která by měla spočívat především ve výměně osobních údajů. Po uzavření těchto dohod posílíme bezpečnost nejen na území Evropské unie. Myslím si, že spolupráce hlavně v těchto oblastech se třetími zeměmi je zásadní a velmi důležitá pro bezpečnost jak občanů v Evropské unii, tak i ve třetích zemích, a proto jsem ve všech hlasováních týkajících se dohod s třetími zeměmi o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu dohody jednoznačně podpořil.

Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0233/2018 - Claude Moraes)

04-07-2018

Jedná se o doporučení Komise, aby byly uzavřeny dohody mezi EU a Jordánskem, Tureckem, Izraelem, Tuniskem, Marokem, Libanonem, Egyptem a Alžírskem. Obsahem těchto dohod by zejména měla být ustanovení týkající se spolupráce na boji proti terorismu a trestné činnosti včetně kyberkriminality, která by měla spočívat především ve výměně osobních údajů. Po uzavření těchto dohod posílíme bezpečnost nejen na území Evropské unie. Myslím si, že spolupráce hlavně v těchto oblastech se třetími zeměmi je zásadní a velmi důležitá pro bezpečnost jak občanů v Evropské unii, tak i ve třetích zemích, a proto jsem ve všech hlasováních týkajících se dohod s třetími zeměmi o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu dohody jednoznačně podpořil.

Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0235/2018 - Claude Moraes)

04-07-2018

Jedná se o doporučení Komise, aby byly uzavřeny dohody mezi EU a Jordánskem, Tureckem, Izraelem, Tuniskem, Marokem, Libanonem, Egyptem a Alžírskem. Obsahem těchto dohod by zejména měla být ustanovení týkající se spolupráce na boji proti terorismu a trestné činnosti včetně kyberkriminality, která by měla spočívat především ve výměně osobních údajů. Po uzavření těchto dohod posílíme bezpečnost nejen na území Evropské unie. Myslím si, že spolupráce hlavně v těchto oblastech se třetími zeměmi je zásadní a velmi důležitá pro bezpečnost jak občanů v Evropské unii, tak i ve třetích zemích, a proto jsem ve všech hlasováních týkajících se dohod s třetími zeměmi o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu dohody jednoznačně podpořil.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F254
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09058
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F254
  1047 Brussels