Stanislav POLČÁK
 • Stanislav
  POLČÁK
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Starostové a nezávisli
 • Datum narození: 21. únor 1980, Slavičín

Vystoupení na plenárním zasedání

442

NordStream 2 (rozprava)

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(4)

Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(5.1)

Hurikán Irma (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(19)

Kosmická strategie pro Evropu (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(8.1)

Podpora připojení k internetu v místních komunitách (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(8.3)

Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(8.4)

Situace ve Venezuele (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(21)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

2

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

4

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

REGI
08-09-2017 REGI_AD(2017)606253

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III - Komise a výkonné agentury

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)593973

STANOVISKO k uplatňování Evropského fondu pro strategické investice

REGI
13-10-2016 REGI_AD(2016)587416

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552056

Návrhy usnesení

143

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rebv. 1

Společný návrh usnesení o Gabonu: potlačování opozice

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Společný návrh usnesení o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Společný návrh usnesení o situaci v Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Společný návrh usnesení o Eritreji, zejména o případu Abuneho Antoniose a Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Společný návrh usnesení o případech nositele Nobelovy ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´e

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

Společný návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Společný návrh usnesení o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o potřebě zvláštního investičního plánu pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 155 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Nevzato v potaz

Podrobnosti

José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Parlamentní otázky

55

Prohlášení prezidenta Macrona na adresu pracovníků z východní Evropy

31-05-2017 E-003634/2017 Komise

Koncentrace mediální, politické a ekonomické moci v členských státech EU

31-05-2017 E-003633/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Opouštění vraků vozidel v zahraničí

29-03-2017 E-002211/2017 Komise

VP/HR - Dopady prezidentství Donalda Trumpa na stav evropských ekonomik

31-01-2017 E-000659/2017 Komise

Readmisní dohody

31-01-2017 E-000629/2017 Komise

VP/HR - Omezení či zrušení rozvojové pomoci jako nástroj zahraniční politiky

31-01-2017 E-000628/2017 Komise

Podklady pro návrh směrnice o nabývání a držení zbraní

31-01-2017 P-000597/2017 Komise

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Zrušení kvót na výrobu cukru

24-11-2016 E-008828/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

49

Zpráva o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017

V roce 2016 neprojevilo Turecko zásadně svým přístupem zájem o to stát se plnohodnotně demokratickým státem. Ať už jde o zacházení s kurdskou menšinou či neúměrná opatření přijatá během výjimečného stavu po neúspěšném pokusu o vojenský převrat v červenci loňského roku. Tato zpráva tudíž apeluje na tureckou vládu i prezidenta Erdoğana, aby jednali v souladu se zásadami právního státu, respektovali svobodu náboženského vyznání a vyřešili spory se svými bezprostředními sousedy. Domnívám se, že pokud má i nadále Turecko zájem o pokračování přístupového procesu do Evropské unie, mělo by se zavázat k naplnění těchto ustanovení a demokratizaci své politiky. Dobré vztahy mezi EU a Tureckem mají strategický význam pro obě strany, proto je třeba zachovat konstruktivní a otevřený dialog s tureckou vládou v zájmu řešení společných úkolů.

Mandát dočasného výboru pro terorismus (B8-0477/2017)

06-07-2017

Zřízením zvláštního výboru pro terorismus, jehož posláním bude posuzovat rozsah hrozby terorismu, shromažďovat informace a analyzovat proces radikalizace na evropské půdě, získá EU vedle zpravodajských služeb členských států další prostředek, který pomůže předejít teroristickým útokům. Společnou kooperací s příslušnými agenturami EU věnujícími se této problematice a uznávanými odborníky vyhodnotí výbor účinnost provádění stávajících opatření, uplatňování nástrojů v oblasti správy vnějších hranic či efektivitu deradikalizačních programů zavedených v některých členských státech. Tento třicetičlenný výbor navrhne vhodná opatření, která Evropské unii a jejím členským státům pomohou s vyšetřováním a stíháním trestných činů souvisejících s terorismem, z těchto důvodů návrh plně podporuji.

Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady podporuji, jelikož se zasadí o zlepšení dostupnosti novin, časopisů, odborných periodik a dalších tištěných materiálů v přístupných formátech pro osoby neschopné číst běžný text. Tito lidé tak získají v zásadě stejný přístup k tištěným dílům jako osoby bez poruchy zraku nebo jiného zdravotního postižení neumožňujícímu četbu. Jsem přesvědčen, že je tato směrnice dalším významným krokem k ulehčení všedních denních činností nejen nevidomým, ale i lidem trpícím dyslexií, lidem neschopným kvůli postižení držet knihu či s ní manipulovat anebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně potřebný pro čtení.

Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Díky tomuto návrhu budou mít nevidomí, zrakově postižení či osoby s jinými poruchami čtení snadnější přístup k novinám, časopisům, odborným periodikům a dalším tištěným materiálům v jim přístupných formátech, což považuji za velice vstřícný krok k ulehčení jejich všedních denních činností. Směrnice usiluje o větší dostupnost kopií ve formátech, jimiž jsou například Braillovo písmo, upravené e-knihy či audioknihy, ve všech členských státech Unie a jejich bezproblémový oběh v rámci vnitřního trhu. Toto šíření, předávání nebo zpřístupňování kopií by mělo být prováděno výlučně na neziskové bázi a přeshraničně probíhat pouze mezi Unií a třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Marrákešské smlouvy, která se týká usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám a byla přijata již v roce 2013.

Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (A8-0225/2017 - Michael Theurer)

06-07-2017

Evropská unie má obrovský potenciál stát se vzorem a zastávat celosvětově vedoucí postavení v oblasti daňové transparentnosti a koordinace. Je tudíž nasnadě vyřešit situace, kdy členské státy daní tentýž příjem nebo kapitál dvakrát, čímž pro podniky vytváří nadměrnou daňovou zátěž a snižují efektivitu hospodářství, což má negativní dopad na přeshraniční investice, ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Zlepšení by mělo nastat i v případech dvojího nezdanění, ke kterému dochází kvůli erozi základu daně a přesouvání zisku tak, že jsou nakonec tyto zisky zdaněny v členských státech, které mají téměř nulové daně z příjmu právnických osob. Tato praxe narušuje hospodářskou soutěž a významně poškozuje domácí podniky. Současné postupy pro řešení takovýchto sporů jsou příliš zdlouhavé, nákladné a často nevedou k dohodě, a tak některé podniky raději akceptují dvojí zdanění. Z těchto důvodu jsem zcela přesvědčen, že je naprosto nezbytné zavést mechanismy, jenž zajistí účinné, rychlé a transparentní řešení sporů týkajících se dvojího zdanění i dvojího nezdanění.

Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (A8-0239/2017 - Seb Dance)

06-07-2017

Jelikož je rozvojová spolupráce napříč státy Evropské unie jedním ze základních cílů EU, vyžaduje přijetí okamžitých opatření, díky nimž bude moci být provedena účinně a v plném rozsahu. Domnívám se také, že se tato spolupráce týká vedle pravomocí státních, regionálních a místních orgánů i pravomocí EU, její naplňování tak vyžaduje skutečnou víceúrovňovou správu s aktivním a širokým zapojením občanské společnosti. Nicméně financování těchto cílů udržitelného rozvoje představuje obrovskou výzvu, která vyžaduje silné globální partnerství a využívání všech forem financování jednak z mezinárodních a veřejných zdrojů, jednak ze soukromých i nefinančních prostředků. Sama finanční podpora ze strany Evropské unie by se měla zaměřit na cíle, které členským státům zajistí skutečnou přidanou hodnotu. Budoucí hospodářský růst je možný pouze v případě celosvětového zlepšení životních podmínek a za podpory sociálního, environmentálního a ekonomického rozvoje včetně cílů stanovených Agendou 2030, z těchto důvodů tento návrh zcela podporuji.

Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)

06-07-2017

Přestože Česká republika nemá vlastní nejvzdálenější regiony, neměla by podceňovat jejich strategický význam. Bez ohledu na velkou zeměpisnou vzdálenost, která je dělí od evropského kontinentu, jsou nedílnou součástí Evropské unie, tudíž se i na jejich území uplatňuje acquis communautaire v plném rozsahu. Hlasuji pro tento návrh, jelikož jsem přesvědčen, že je nezbytné přizpůsobovat evropské politiky a právní předpisy jejich konkrétní situaci a zlehčit tak jejich integraci. Nejvzdálenější regiony se podílí na vzrůstu cestovního ruchu, modré ekonomice, využívání významných obnovitelných zdrojů energie, rozvoji oběhového hospodářství, a zejména na obrovské biologické rozmanitosti států EU. Díky těmto regionům navíc Unie získává zcela jiný námořní rozměr, může se tedy přestat vnímat pouze jako kontinentální subjekt a začít se považovat za námořní mocnost, jíž bezpochyby je. Bohužel ustanovení Smluv týkající se nejvzdálenějších regionů ani POSEI, program speciálně zaměřený na odlehlost a ostrovní charakter, nebyly dle mého názoru dosud realizovány v největším možném rozsahu, což značně omezuje schopnost těchto regionů plně využít své členství v Unii a zvýšit tak svou konkurenceschopnost v geografické oblasti, v níž se nachází.

Dálkové znečišťování ovzduší přecházející hranice států a omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean)

05-07-2017

Znečišťování ovzduší se musí řešit na mezinárodní úrovni, jelikož je vědecky dokázáno, že se látky znečišťující atmosféru dostávají před usazením až tisíce kilometrů daleko. Do dnešního dne bylo k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 připojeno osm protokolů stanovujících zvláštní opatření za účelem snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. Právě osmý protokol – Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 je zaměřený na více znečišťujících látek současně. Navrhovaná změna stanovuje nové národní závazky ke snížení emisí pro období od roku 2020. Základ se vztahuje na čtyři látky znečišťující ovzduší, a to oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické sloučeniny a amoniak. Dále změna zahrnuje zejména snahu o snižování emisí černého uhlíku, aktualizaci mezních hodnot emisí či nové normy pro obsah různých sloučenin ve výrobcích. Nevidím jediný důvod, proč nepodpořit tento návrh.

Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (B8-0436/2017)

05-07-2017

Při řešení epidemií nemocí HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitidy C je bezpodmínečně nutné spolupracovat na nadnárodní a interdisciplinární úrovni. Přestože neustále klesá počet případů nové nákazy těmito chorobami ve většině zemí Evropské unie i Evropského hospodářského prostoru, nesmíme zapomínat na neustálou prevenci, zlepšení přístupu k inovativním léčebným postupům i těm nejvíce ohroženým skupinám a na boj se sociálním stigmatem negativně dopadajícím na život nemocného, které tato onemocnění často provází. Dále je nezbytně nutné vymyslet i účinnější řešení souběžné nákazy, zejména tuberkulózou a virovou hepatitidou B a C. Epidemiologie těchto nemocí se v rámci EU/EHS liší a závisí mimo jiné na tom, jakého pokroku dosáhl daný členský stát na cestě k jejímu vymýcení. Z těchto důvodů tedy zastávám názor, že je potřeba jednotné celoevropské řešení daného problému, a tudíž hlasuji pro návrh.

Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)

05-07-2017

Kultura a její ochrana jsou neoddělitelně spojeny s dodržováním základních lidských práv a svobod, měla by se tedy považovat vzhledem ke své vnitřní hodnotě vedle sociálního, hospodářského a ekologického rozměru za čtvrtý samostatný průřezový pilíř udržitelného rozvoje. Členské státy EU mají řadu společných kulturních, historických, jazykových i náboženských kořenů, síla Evropské unie tudíž tkví v jednotě její rozmanitosti, a z tohoto důvodu je třeba najít nové inovativní způsoby, jak vytvořit prostor pro aktivní mezikulturní dialog s dobrou informovaností občanů. Podpora mezinárodních kulturních vztahů jako nástroje „měkké síly“ má zásadní pozitivní vliv na zviditelnění evropských hodnot ve světě a zvýšení povědomí o jiných kulturách a o tom, co se od nich můžeme naučit. Zejména menší země, jakou je i Česká republika, může zvýšit přidanou hodnotu svých úspěchů v oblasti kultury tím, že k jejich propagaci v zahraničí využije právě EU. Z tohoto důvodu jednoznačně hlasuji pro návrh.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F254
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09058
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F254
  1047 Brussels