Petr JEŽEK : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Česko)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Česko)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Česko)

Předseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Konference předsedů výborů

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků  
- A8-0357/2017 -  
-
PANA 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury Eurojust na rozpočtový rok 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria Evropskému policejnímu úřadu (Europol) za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Ukončení sezónních změn času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted against this report, which concerns the EU directive harmonising the dates on which Member States apply Daylight Saving Time. The proposal aims to abolish seasonal time changes across the European Union. This goes a long way from the intention of the original directive and encroaches on Member Statesʼ sovereignty. The impact of such changes has been largely under-studied. Indeed, the Commission proposal is not accompanied by a full impact assessment. The consequences of this proposal might include a situation in which, for example, Ireland and Northern Ireland would adopt different time zones if the UK were to redraft its own laws following Brexit. Furthermore, numerous studies on the subject have thus far failed to provide any conclusive findings on the positive effects that the abolition of the biannual clock change might bring. I therefore do not consider this proposal to be based on sufficient scientific evidence to support the potential economic or health benefits of abolishing Daylight Saving Time.

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. ‒ I voted against this proposal on copyright in the Digital Single Market as the Directive risks undermining the rights of internet users for several reasons. First, the upload filter as envisaged in the proposal will not allow to differentiate between different types of creative content and thus will not be able to distinguish actual copyright infringements from legitimate content such as commentary, criticism or parody. This proposal thus drastically endangers citizens’ fundamental rights of access to information as well as freedom of expression at large. The Directive would also constitute a substantial burden for creators, as it is virtually impossible to obtain licenses for all content uploaded and shared online. The proposal as it stands will take away control from users and small businesses, and place it into the hands of internet giants. I therefore consider it shameful that a majority of MEPs rejected considering the amendments to the proposal, including the one to reject Article 13. Overall, this proposal will greatly endanger the creative industry and clearly undermines the rights of citizens to share and enjoy online content freely.

Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) EN  
 

I voted in favour of this report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance. This report is the result of twelve months of work conducted by the TAX3 Committee, which I had the privilege of chairing. As highlighted in our report, there is a clear lack of political will from Member States to tackle financial crimes, tax evasion and tax avoidance. For this reason, our report emphasises the need to set up an EU—wide anti-money laundering watchdog and to establish a financial police force and financial intelligence unit to better coordinate the fight against financial crimes at EU level. I therefore welcome the overwhelming cross-party support as it sends a strong signal to the Council to finally take action and follow up on the tremendous legislative work that has been achieved by this Parliament, together with the Commission, over the last five years. It is now crucial that Member States enforce and implement the legislation that is on the table and show citizens that the Council cannot remain the weakest link in the fight against financial crimes, tax evasion and tax avoidance.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zvýšení ochrany spotřebitele v souvislosti s nesouladem mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení  
- P8_DCL(2016)0045 - Nevzato v potaz  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 109 - 28-07-2016
Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu  
- P8_DCL(2016)0013 - Nevzato v potaz  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016
Písemné prohlášení o podpoře mnohojazyčnosti v Evropské unii  
- P8_DCL(2015)0064 - Nevzato v potaz  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 62 - 27-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami