Dita CHARANZOVÁ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Členka 

Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 

Poslední činnosti 

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dita CHARANZOVÁ  
Dita CHARANZOVÁ 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt