Norbert ERDŐS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pro rybolov 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt