Andrea BOCSKOR : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Členka 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt