Andrea BOCSKOR : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Členka 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Změny jednacího řádu Evropského parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt