Andor DELI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt