Andor DELI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt