György HÖLVÉNYI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Náhradník 

Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt