Tamás MESZERICS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- EMPL_AD(2019)629766 -  
-
EMPL 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola  
- EMPL_AD(2019)629765 -  
-
EMPL 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) za rozpočtový rok 2017  
- EMPL_AD(2019)629764 -  
-
EMPL 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt