Benedek JÁVOR : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Člen 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Poslední činnosti 

Kontakt