Marc JOULAUD : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků (A8-0437/2018 - Anne Sander) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0238/2019) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt