Renaud MUSELIER : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o potřebě podpořit dostupnost regionů prostřednictvím transevropské dopravní sítě (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Nevzato v potaz  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 106 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o dovednostech a kompetencích v odvětví cestovního ruchu  
- P8_DCL(2016)0039 - Nevzato v potaz  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 72 - 27-07-2016

Kontakt