Fernando RUAS : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 

Kontakt