Jérôme LAVRILLEUX : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019  
- FEMM_AD(2019)630469 -  
-
FEMM 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt