Jérôme LAVRILLEUX : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt