Sofia RIBEIRO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Poslední činnosti 

Kontakt