Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt