Gilles LEBRETON : Životopis 

Původní znění : FR 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 03/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 1988-1988 : vysoká škola, právo: Université Paris II
  • 1987-1987 : vysoká škola, sociologie: Université Paris IV-Sorbonne
  • 1990-1990 : vysoká škola: agregace (osvědčení o způsobilosti vyučovat) pro právnické fakulty

Profesní dráha 

  • 1990-... : vysokoškolský učitel (veřejná správa)

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 2013-... : místopředseda strany Suverenita, nezávislost a svoboda (SIEL)
  • 2011-... : politický poradce Marine le Penové
Funkce v orgánech místní samosprávy  
  • 2014-... : člen městského zastupitelstva v Montivilliers

Ostatní činnosti 

  • 1995-... : autor právních publikací

Ocenění a vyznamenání 

  • rytíř Národního řádu zásluh
  • důstojník Řádu akademických palem

Kontakt