Joëlle BERGERON : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace pro vztahy s Irákem 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Poslední činnosti 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt