• Jean-Luc   SCHAFFHAUSER  

Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci - 8. volební období 

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu