• Jean-Luc   SCHAFFHAUSER  

Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Návrhy usnesení - 8. volební období