• Jean-Luc   SCHAFFHAUSER  

Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o budoucnosti potravinářství a zemědělství  
- DEVE_AD(2018)619225 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- DEVE_AD(2018)612390 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016  
- DEVE_AD(2018)612391 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- DEVE_AD(2018)612385 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů  
- ITRE_AD(2016)582213 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
STANOVISKO k tématu Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany  
- ITRE_AD(2016)575369 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k hodnocení a výzvám regulace finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů  
- ITRE_AD(2015)560837 -  
-
ITRE