Jean-Luc SCHAFFHAUSER : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Rassemblement bleu Marine (Francie)
 • 12-06-2018 / 12-06-2018 : Rassemblement national (Francie)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement bleu Marine (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 25-06-2015 / 26-07-2015 : Podvýbor pro lidská práva
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 27-07-2015 / 10-09-2017 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 27-08-2017 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem  
- P8_DCL(2016)0118 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017

Prohlášení