Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kamerun FR  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-105-0000)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt