Davor ŠKRLEC : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci používání olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o snaze učinit z EU oblast bez delfinárií  
- P8_DCL(2016)0104 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART PEÑALVER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 46 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o podpoře konzumace ryb  
- P8_DCL(2016)0095 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 66 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o přístupných městských oblastech a inkluzivních městech pro všechny  
- P8_DCL(2016)0083 - Nevzato v potaz  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 68 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do zemí západního Balkánu  
- P8_DCL(2015)0072 - Nevzato v potaz  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Professor Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 68 - 15-03-2016
Písemné prohlášení o ochraně evropských moří před chemickými a konvenčními zbraněmi  
- P8_DCL(2015)0053 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 89 - 06-01-2016
Písemné prohlášení o evropském cestovním ruchu  
- P8_DCL(2015)0047 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Ilhan KYUCHYUK , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 100 - 08-12-2015

Kontakt