Davor ŠKRLEC : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam glasovati protiv ovog izvješća. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a ne podržavam ovo izvješće jer ne doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje nisu izraženi u sadržaju ovog izvješća.

Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR  
 

Razina investicija unutar Europske unije je još uvijek na nižoj razini s obzirom na investicije u razdoblju prije globalne financijske krize. Iako je Plan ulaganja za Europu donio određene pomake, potreban je novi program ulaganja koji će omogućiti investiranje u području mobilnosti, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, istraživanja i inovacija, digitalizacije, borbe protiv klimatskih promjena i cirkularne ekonomije.
Iako ovaj prijedlog nije eksplicitno isključio mogućnost financiranja ulaganja u fosilna goriva, postoje brojne druge odredbe u ovom prijedlogu koje treba podržati. Smatram iznimno važnim povećanje ulaganja u projekte koji će doprinijeti ispunjavanju klimatskih ciljeva te jačanju niskougljične industrije. Također, podržavam uvođenje načela geografske ravnoteže u financiranju projekata kako bi se povećala kohezija i potaknuo gospodarski rast i kvaliteta života u slabije razvijenim državama članicama.
Slijedom svega navedenoga, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (B8-0241/2019) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće.
Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Ulaganje u istraživanje i inovacije nastavlja se i u devetom okvirnom programu, pod nazivom Obzor Europa. Ciljevi ovog programa su jačanje znanstveno-istraživačke i tehnološke baze u Europskoj uniji, poticanje konkurentnosti te dostizanje ciljeva održivog razvoja i ciljeva Pariškog sporazuma. Program Obzor Europa nudi priliku za razvoj europske znanosti, tehnologije, istraživanja i inovacija te će imati ključnu ulogu u povećanju konkurentnosti tržišta Europske unije.
Smatram kako predloženi program ima jasno postavljenu strukturu na tri stupa, pri čemu je iznimno važno spomenuti područje energije, klime i prometa kao jednog od područja unutar drugog stupa. Za istraživanja i inovacije koja su vezana uz klimatske izazove predviđeno je 35 % sredstava iz ovog programa, što predstavlja vrlo važan korak u ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma.
Nadalje, pozdravljam osnivanje Europskog vijeća za inovacije koje će pružiti potporu inovatorima te im pomoći da postanu konkurentni na tržištu. Iako je prijedlog svakako kvalitetan, smatram kako bi program trebalo više otvoriti organizacijama civilnog društva koje mogu biti ključne za realizaciju određenih ciljeva iz programa.
Slijedom svega navedenog, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 

Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta unutar Europske unije ključno je za njezinu konkurentnost u globalnim okvirima. Zbog toga je program Obzor Europa iznimno bitan instrument te je potrebno donijeti kvalitetan legislativni okvir za implementaciju ovog programa.
Ovaj prijedlog sadrži ključna područja primjene programa, pri čemu želim posebno istaknuti područje klime, energetike i mobilnosti koje je jedno od područja unutar drugog stupa. Isto tako, smatram da će ovaj program uvelike pridonijeti digitalnoj transformaciji europske ekonomije i društva. Također, zadovoljan sam uključivanjem ciljeva kružne ekonomije u program Obzor Europa te smatram da će njegova implementacija biti kvalitetno realizirana uz pomoć predloženog posebnog programa.
Slijedom svega navedenog, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće.
Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti.
Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) HR  
 

Svemirski program može igrati veliku ulogu u ostvarenju nekih od strateških prioriteta Europske unije, uzevši u obzir kako je svemirski sektor danas ključan za brojne politike Unije u područjima kao što su okoliš, klimatske promjene, poljoprivreda i ruralni razvoj te digitalno gospodarstvo. Pokretanje svemirske industrije može pokrenuti cjelokupno europsko gospodarstvo, ali i pridonijeti općim mjerama povezanima s klimatskim promjenama, kao i pomoći pri uklapanju ciljeva održivog razvoja u sve politike Unije.
Pritom su od izuzetne važnosti europski sustavi za navigaciju i za promatranje zemlje, kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus, koji su sada već na vrlo visokoj razini razvoja, a u sljedećem periodu trebamo ih dodatno razviti te potaknuti njihovu široku civilnu upotrebu.
Također, ovaj će program potaknuti istraživanje i inovacije te na taj način osnažiti europske male i srednje poduzetnike. Smatram da je prijedlog ovog programa vrlo kvalitetan te da će zaista doprinijeti razvoju europske ekonomije, borbi protiv klimatskih promjena, jačanju civilnog sektora, ali i očuvanju svemira kao jedinstvenog zajedničkog nasljeđa cijelog čovječanstva.
Slijedom svega navedenoga, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Program Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) HR  
 

Jedinstveno digitalno tržište jedan je od strateških ciljeva Europske unije. Kako bi se ono realiziralo potrebno je osigurati provođenje programa Digitalna Europa i unutar sljedećeg Višegodišnjeg financijskog okvira. Zajedničkim snagama možemo odgovoriti na tehnološke izazove budućnosti, stvoriti uvjete za očuvanje i povećanje kibersigurnosti te pružiti građanima Unije mogućnost razvijanja digitalnih vještina koje su preduvjet za konkurentnost na tržištu rada.
Ovaj prijedlog obuhvaća pet najvažnijih ciljeva koje je potrebno ostvariti u području digitalizacije – ojačati računalstvo visokih performansi (HPC) u Uniji, ojačati europsku kibersigurnost, izgraditi osnovne kapacitete umjetne inteligencije (AI), razviti digitalne vještine cjelokupne radne snage u EU-u te omogućiti široku upotrebu digitalnih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru, što je iznimno važno za demokratske procese u EU-u.
Smatram da ovaj prijedlog uočava najvažnije probleme te omogućuje značajna financijska sredstva za postizanje navedenih ciljeva. Ono što posebno izdvajam kao pozitivan doprinos ovog prijedloga je ulaganje u suvremene digitalne vještine svih građana na tržištu rada, što će zasigurno doprinijeti njihovoj konkurentnosti.
Slijedom svega navedenoga, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Kontakt