Petras AUŠTREVIČIUS : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Afghánistánem 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt