Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
 • Člen
 • Litva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Datum narození: 16. květen 1963, Vilnius

Vystoupení na plenárním zasedání

232

Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Stav vztahů mezi EU a USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Program rozvoje evropského obranného průmyslu (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Olega Sencova

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (rozprava) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

7

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

7

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

STANOVISKO k právům žen ve státech Východního partnerství

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

STANOVISKO o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

STANOVISKO Směrem k evropské energetické unii

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

STANOVISKO k evropské strategii energetické bezpečnosti

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

návrhy usnesení za skupinu/výbor

331

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Společný návrh usnesení o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Společný návrh usnesení o Ugandě, zejména o zatýkání opozičních poslanců

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o autonomních zbraňových systémech

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Návrh usnesení o autonomních zbraňových systémech

05-09-2018 B8-0355/2018

Společný návrh usnesení o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Společný návrh usnesení on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

1

Písemná prohlášení

8

Písemné prohlášení o připomínce obětí holokaustu a podpoře pro vznik památníku holokaustu v Babím Jaru

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 135 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o potřebě podpořit dostupnost regionů prostřednictvím transevropské dopravní sítě (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 106 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o usnadnění přístupu regionálních a místních orgánů k evropským strukturálním a investičním fondům

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 182 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o dárcovství orgánů

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 113 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Písemné prohlášení o ukončení zkoušek na zvířatech

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 60 - 08-12-2015

Písemné prohlášení o podpoře EU směřující do teroristických organizací

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Datum zahájení : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Počet signatářů : 65 - 11-05-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komise

VP/HR - Situace dr. Ahmada Rezy Džalálího

04-07-2018 P-003698/2018 Komise

Situace dr. Ahmada Rezy Džalálího

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komise

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Komise

VP/HR - Zastrašování a pronásledování právníků v Ázerbájdžánu

27-03-2018 E-001834/2018 Komise

VP/HR - přítomnost syrského bezpečnostního úředníka v Itálii navzdory sankcím EU

19-03-2018 E-001661/2018 Komise

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka - Provádění sankcí proti Rusku

12-03-2018 E-001509/2018 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

27

Uplatňování pokynů Rady týkajících se LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku

25-06-2018 O-000072/2018 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komise

Méně závažná interpelace - VP/HR - Ujednání priorit partnerství EU a Egypta

04-05-2017 O-000036/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Obchodování s lidmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komise

VP/HR - svoboda sdělovacích prostředků v Gruzii: případ Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komise

Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě

03-02-2017 O-000009/2017 Komise

Situace v Itálii po zemětřeseních

14-11-2016 O-000139/2016 Komise

Interpelace

3

VP/HR - Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací

21-03-2018 G-000003/2018 Komise

VP/HR - Ujednání priorit partnerství EU a Egypta

04-05-2017 K-000002/2017 Komise

Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 G-000004/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

209

 

Jednotná digitální brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Situace v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Autonomní zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Evropský sbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels