Tiziana BEGHIN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Indií 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt